Humanakupunktur

HUMANAKUPUNKTUR

 

Skolan är godkänd utav KMR Komplementär Medicinska Riksförbundet.

 

Vår målsättning är att eleverna efter utbildningens slut och godkänt i tentamen , praktiskt prov och examens arbetet, skall kunna arbeta självständigt och tryggt som akupunktör terapeut.

 

Vid utbildningens slut erhåller eleven ett utbildningsbevis som akupunktör terapeut.

 

För att bli Diplomerad Akupunktör krävs basmedicin 60 HP.

 

 

Välkommen med frågor eller anmälan. Mariette 0735-25 25 44 / djurakupunktur@gmail.com

 

Skolan anordnar också en påbyggnads utbildning till humanakupunktör för skolans elever, de har redan läst 1,5 år och är Diplomerade Djurakupunktörer.

 

Påbyggnaden är ytterligare 1,5år och innehållet bygger helt på den Traditionella Kinesiska Medicinens filosofi.

 

Utbildningen innehåller bl.a. diagnostik, behandlingsmetoder, patologi/etiologi, olika behandlingstekniker och klinisk praktik.

 

Vi träffas 2 dagar i månaden på skolan för undervisning, föreläsningar och praktik. Mellan träffarna så bedriver eleverna egna studier samt arbetsuppgifter. Termin 5 och 6 så anordnar skolan praktikveckor , då skolan är öppen för privatpersoner och behandlingar under överinseende av 2 st lärare.  

 

Minst 1,5 års studier i TCM för att kunna läsa Humanutbildningen.

Vi har ingen 3 årig utbildning till

Humanakupunktör

Vill du ha mer info så som nästa kurs tillfälle? Pris? Klicka på knappen nedan för ett kurs prospekt.